Tengriism (turkiska: Tengricilik), eller Tengrianism, var den forna religionen hos turkarna, xiongnu-folket, mongolerna, ungrarna och bulgarerna. Religionen har varierad koppling till shamanism, animism, totemism och förfädersdyrkan, och anses också ha influerat alevism-inriktningen i Turkiet. Tengriism finns kvar än idag bland minoriter i Kazakstan, Turkiet och andra turkisktalande länder. I Sibirien och Mongoliet har tengriismen fått ett uppsving efter Sovjetunionens upplösning.

Referenser redigera

  • Brent, Peter. The Mongol Empire: Genghis Khan: His Triumph and his Legacy. Book Club Associates, London. 1976.
  • Bruno J. Richtsfeld: Rezente ostmongolische Schöpfungs-, Ursprungs- und Weltkatastrophenerzählungen und ihre innerasiatischen Motiv- und Sujetparallelen; in: Münchner Beiträge zur Völkerkunde. Jahrbuch des Staatlichen Museums für Völkerkunde München 9 (2004), S. 225–274.

Externa länkar redigera