Tekniskt vatten

renat och återvunnet avloppsvatten

Med tekniskt vatten menas ofta återvunnet renat avloppsvatten, spillvatten eller dagvatten som inte har dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.[1] Dock finns det ännu inte någon definition av tekniskt vatten i svensk lagstiftning eller i litteraturen.[1] Tekniskt vatten används bland annat av räddningstjänsten för att släcka bränder, som kylvatten eller till tank- och spolbilar.[2][3] Vidare används det till bevattning av golfbanor, parker, kyrkogårdar och trädgårdar, vid fordonstvätt, för att fylla fontäner, artificiella sjöar och dammar, vid rengöring av gator och idrottsanläggningar, för att smälta snö och vid avfallshantering.[2] Förr i tiden fanns det brand- och spolposter med tekniskt vatten, installerade i de allmänna vattenledningsnäten, men idag förekommer det en sorts tankstationer som kallas vattenkiosker.[2]

Brandmän använder ofta tekniskt vatten när de släcker bränder.
Tekniskt vatten kan finnas i brand- och spolposter, men idag förekommer även tankstationer som kallas vattenkiosker.

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Lindahl (2022-02-23) Tekniskt vatten : Översiktlig juridisk analys av regelverket, www.svensktvatten.se, läst 2022-10-01
  2. ^ [a b c] Felix Jansson, Max Mohlander, Emma Nyholm, TulaStrotz och Karolin Weman (Juni 2021) Möjligheter att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, läst 2022-10-01
  3. ^ Henrietta Johansson (2022) Renat bajsvatten ska användas till Volvos fabrik i Torslanda, www.helahisingen.se, läst 2022-01-10