Taxi Alingsås bildades 1925 för att möta det behov som fanns då det fanns få privata personbilar i Alingsåstrakten. Bolaget bildades som ekonomisk förening med ett antal delägare och ombildades till aktiebolag i samband med avregleringen 1990.