Öppna huvudmenyn
för distriktet i Libanon, se Al Matn

Matn, متن, är inom islamisk teologi själva innehållet i en hadith. Matn är således texten om vad Muhammed sade, gjorde eller indikerade. Somliga skolor ger även vikt åt texter som behandlar vad Profetens följeslagare gjort eller sagt eller, som hos shiiterna, vad imamerna (Profetens ättlingar) sagt och gjort. Matns äkthet görs genom olika skolors och lärdas metoder av Isnad, det vill säga olika sätt att avgöra hadithens och därmed matns ursprung.

Det som väger in är kedjan av tradenter och deras trovärdighet, och självklart vem som först berättade detta. Man skulle kunna tro, enligt många kritiker, att de lärda utan en större forskning förkastat de hadither som motsäger Koranen.

De olika graderingarna en hadith kan ha, det vill säga de olika nivåerna av trovärdighet matn innehållet kan ha, är generellt fyra:

  1. sahih; trovärdig
  2. hasan; bra (ganska trovärdig)
  3. da'if; svag trovärdighet
  4. maudu’; påhitt, falsk berättelse