Tangens hyperbolicus

(Omdirigerad från Tanh)

Tangens hyperbolicus eller tanh är en hyperbolisk funktion. Den är den hyperboliska mostvarigheten till tangensfunktionen. Tanh är en udda funktion.

Den prickade blå kurvan visar tanh.

Definition:

Derivatan av tanh:

Tangens hyperbolicus har en äkta invers, arctanh: