Tangens hyperbolicus eller tanh är en hyperbolisk funktion. Den är den hyperboliska mostvarigheten till tangensfunktionen. Tanh är en udda funktion.

Den prickade blå kurvan visar tanh.

Definition:

Derivatan av tanh:

Tangens hyperbolicus har en äkta invers, arctanh: