Tandvallen, eller alveoli är det område av munhålan där tänderna sitter fast. Ljud som bildas med tungan mot denna del av munhålan kallas för alveolara.