Öppna huvudmenyn
För den finländske presidentens tjänstebostad, se Talludden.
För småorten i Nässjö kommun, se Talludden och Vallbohaga.
Talludden, vy mot Halvkakssundet.

Talludden, även Neptuns udde, är ett område inom stadsdelen Käppala, Lidingö kommun, Stockholms län.

BeskrivningRedigera

Talludden ligger vid Halvkakssundet på nordöstra Lidingö. I söder ansluter Käppala och i norr Gåshaga. Vid Talludden finns en liten marina, Talluddens Båtsällskap, som etablerades här 1973. På den tall- och björkbevuxna udden märks en större bebyggelselämning med RAÄ-nummer Lidingö 53:1. Lämningen består av ett område om 100x60 meter med två husgrunder.[1] De rester av betong som syns inom området kan vara spår efter militär verksamhet under andra världskriget. Alternativnamnet Neptuns udde härrör från Bergnings- och Dykeri AB Neptun som ägde marken och hade verksamhet på platsen.

I Talluden fanns från 1916 till och med 20 juni 2013 en hållplats för Lidingöbanan. Härifrån utgick tidigare ett stickspår för godstransporter till/från oljebolaget Svenska Shells anläggningar vid Rasta. Shell bekostade också särskilda transporter för sin personal på det så kallade Rastaspåret.

BilderRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera