Talan om konstitutiv dom, är en talan som åsyftar en förändring av en rättsligt tillstånd till exempel upplösning av ett äktenskap genom domäktenskapsskillnad eller förklaring att mannen i ett äktenskap inte är far till ett inom äktenskapet fött barn (Negativ faderskapstalan).[1][2]

Beroende på innehållet betecknar man talan antingen som fullgörelsetalan, fastställelsetalan eller talan om konstitutiv dom.

Fotnoter redigera