Tage Møller (arkitekt)

svensk arkitekt

Tage Møller, född 22 september 1892 i Skive, död 5 juli 1968, var en dansk-svensk arkitekt.

Funktionalistiskt bostadshus vid Ribersborg i Malmö, ritat av Tage Møller (1938).

Møller blev student vid Sorø Akademi 1910, filosofie kandidat i Köpenhamn 1911 och avlade arkitektexamen där 1923. Han var anställd hos domkyrkoarkitekt Harald Lønborg-Jensen i Köpenhamn 1913–14 och 1917–19, hos Kongl. byggnadsinspektör J.M. Agdahl-Nielsen i Köpenhamn 1916, hos Arnold Salomon-Sörensen i Helsingborg 1920, hos Gustav Wilhelmsson Widmark där 1922–26, hos länsarkitekt Nils A. Blanck i Malmö 1927–34, innehade självständig praktik från 1935 och var stadsarkitekt i Malmöortens distrikt från 1935.

Møller var kronoombud i Malmö stads fastighetstaxeringsnämnd från 1934 samt styrelseledamot i Arkitektföreningen för södra Sverige och sekreterare i Södra Sveriges byggnadstekniska samfund.

KällorRedigera