Truckläroplan 2

(Omdirigerad från TLP 2)

Truckläroplan 2, TLP 2, var en svensk läroplan för utbildning av förare av truckar som trädde i kraft 1 januari 2002.[1] TLP 2 var framtagen i samverkan mellan ett antal branschorganisationer och Arbetsmiljöverket och ersatte den tidigare TLP 94.

I TLP 2 var utbildningens inriktning och längd beroende av trucktypen.

Sedan 1 januari 2011 finns nya riktlinjer för kunskaper och färdigheter för truckförare. De nya riktlinjerna, Truckläroplan 10 är en revidering av TLP 2. Utbildning som har genomförts enligt TLP 2 är fortfarande giltig, men ny utbildning som genomförs från och med 1 januari 2011 ska följa de nya riktlinjerna.

TruckklasserRedigera

Enkel översikt av truckklasser enligt TLP 2:

A1 - Plocktruck, låglyftande
A2 - Ledstaplare
A3 - Låglyftande åktruck, stående/sittande
A4 - Låglyftare

B1 - Motviktstruck
B2 - Höglyftande åkstaplare, stående/sittande
B3 - Skjutstativtruck
B4 - Plocktruck, höglyftande
B5 - Smalgångstruck
B6 - Fyrvägstruck

C2 - Hjullastare (industriell hantering)
C3A - Container
C3B -Timmertruck
C4 - Sidlastare
C5 - Grensletruck

D1 - Drag/flaktruck
D2 - Terminaldragtruck

KällorRedigera

  1. ^ Transportgruppen: Truckförarutbildning - TLP 2