Två tiosidiga tärningar används ofta för att slå ett T100-slag.
En hundrasidig tärning.

T100, också kallat procentslag, är ett särskilt tärningsslag som ger ett tal mellan 1 och 100. Talet slås med två tiosidiga tärningar där den ena tärningens utfall får vara tiotalssiffran och den andra entalssiffran. Det förekommer också tärningar numrerade 00, 10, ..., 80, 90 och, mer sällsynt, tjugosidiga tärningar som är numrerade 0-9 och 00-90.

Det har även konstruerats hundrasidiga tärningar. Dessa är inte helt regelbundna (icke-platonska kroppar) utan påminner mer om en grov golfboll. Förutom att de tar lång tid på sig att stanna så är det svårt att avläsa exakt vilket fält som är uppåt på dem, så de har aldrig fått någon vidare popularitet bland spelarna.

Procentslaget är det viktigaste tärningsslaget i rollspel som är baserade på Basic Role-Playing.