Törebodabågar

svenskt militärt väderskydd

Törebodabågar är ett väderskydd för flygplan vid främre klargöringsområdet i anslutning till huvudlandningsbananflygbaser i Bas 60-systemet.

Törebodabågar vid Kubbe flygbas.
Klargöring av två flygplan, JA 37 Viggen, under Törebodabågar.

Skyddet består av ett tak på välvda limträbalkar, klädda med trä- eller plåttak, och med en bredd och höjd som medger att hela flygplanet kan rymmas under taket. Namnet kommer efter leverantören av balkarna, Töreboda limträ.[1] Väderskydden uppfördes på de flygplatser och flygbaser som användes mer regelbundet i syfte att skydda flygplanet och klargörningspersonalen mot nederbörd.

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Svenska flygbaser (2008), s. 118

Tryckta källor redigera

  • Andersson, Lennart, red (2008). Svenska flygbaser. Flyghistorisk revy, 0345-3413 ; [Specialnr 2008] Publikation / Försvaret och det kalla kriget (FOKK), 1652-5388 ; 13. Stockholm: Svensk Flyghistorisk Förening (SFF). Libris 11255837