Syndrom

kombination av symtom som är typiska för en viss sjukdom

Syndrom, flera samtidigt uppträdande fenomen, vilka sammantagna ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp. Efter att ursprungligen ha använts framförallt inom medicin har uttrycket sedan överförts i åtskilliga andra sammanhang.

Inom medicinen betecknar syndrom en bestämd kombination av avvikelser eller symtom som tenderar att uppträda tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos.

Se även redigera