Sydkoreas administrativa indelning

Sydkoreas administrativa indelning har tre nivåer. Direkt under centralregeringen lyder sjutton enheter på provinsnivå, dessa indelas i sin tur i mindre enheter på kommunnivå som stadskommuner, stadsdistrikt och landskommuner. På den lägsta nivå återfinns köpingar, socknar, stadsdelar och byar.

Sydkoreas administrativa indelning har stora likheter med Nordkoreas, men är något mer komplex på lokal nivå.

ProvinsnivåRedigera

 
Sydkoreas administrativa indelning.

På provinsnivå indelas Sydkorea i åtta provinser, en särskild självstyrande provins, en särskild stad, en särskild självstyrande stad och sex storstäder. [1]

Särskild stadRedigera

 • 1. Seoul (서울특별시; 서울特別市)

StorstäderRedigera

 • 2. Busan (부산광역시; 釜山廣域市)
 • 3. Daegu (대구광역시; 大邱廣域市)
 • 4. Incheon (인천광역시; 仁川廣域市)
 • 5. Gwangju (광주광역시; 光州廣域市)
 • 6. Daejeon (대전광역시; 大田廣域市)
 • 7. Ulsan (울산광역시; 蔚山廣域市)

ProvinserRedigera

Särskild självstyrande provinsRedigera

 • 16. Jeju (제주특별자치도; 濟州特別自治道)

Särskild självstyrande stadRedigera

 • 17. Sejong (세종특별자치시; 世宗特別自治市)

KommunnivåRedigera

 
Karta över alla territoriella indelningar på kommunnivå i Sydkorea.

StäderRedigera

En stad eller en stadskommun (si 시/市) är tillsammans med landskommunen en territoriell indelning av en provins och har en befolkning på 150 000 eller mer. Städer som har en befolkning på 500 000 eller mer indelas i stadsdistrikt (gu), medan städer med en befolkning på mindre än en halv miljon indelas i stadsdelar (dong).[2]

StadsdistriktRedigera

Ett stadsdistrikt (gu 구/區) är en territoriell indelning av en stad eller storstad. De flesta storstäder är indelade i stadsdistrikt, men Busan, Daegu, Incheon och Ulsan är också indelade i landskommuner. Stadsdistriktet liknar den funktion som boroughs har i flera engelsktalande länder och stadsdistriktet utför många av den funktioner som stadskommuner skulle utföra på andra orter. Stadsdistriktet indelas i sin tur i stadsdelar (dong).[2]

LandskommunerRedigera

En landskommun (gun 군/郡) är en territoriell indelning av en provins som har mindre än 150 000 invånare. När en landskommun uppnår mer än 150 000 invånare ombildas den till en stad.[2]

LokalnivåRedigera

KöpingRedigera

Köpingen eller småstaden (eup 읍/邑) är en mindre tätort som är belägen i en landskommun eller i vissa stadskommuner (si) med färre än 500 000 invånare. Huvudorten i en landskommun är i regel en köping.[2]

SockenRedigera

En socken eller bykommun (myeon 면/面) är en lägre indelning av en landskommun och vissa stadskommuner (si) med färre än 500 000 invånare. En myeon har en lägre befolkning än en eup och utgör den lantliga delen av en landskommun eller stad. Socknarna indelas vidare i byar (ri). En socken har en minimibefolkning på 6 000 invånare.[2]

StadsdelRedigera

De flesta stadsdistrikt indelas i stadsdelar (dong 동/洞), dessutom indelas städer utan stadsdistrikt i stadsdelar. Stadsdelen är den minsta administrativa enheten som har egen personal och administration i städerna.[2]

En del stadsdelar indelas i urbana byar (tong 통/統), men indelningar på denna nivå brukas sällan till vardags. Vissa stadsdelar indelas i gatuområden (ga 가/街), vilka endast fyller en funktion som adresser.

ByRedigera

Köpingar och socknar indelas i byar (ri 리/里), som är den minsta administrativa enheten på landsbygden.[2]

ÖversiktRedigera

Nivå Gruppnamn Typ Hangul Hanja Romanisering Antal
(2014)
1 Lokalt självstyre på högre nivå
광역자치단체
廣域自治團體
Provins do 8
Särskild självstyrande provins 특별 자치도 特別自治道 teukbyeol-jachido 1
Särskild stad 특별시 特別市 teukbyeolsi 1
Särskild självstyrande stad 특별 자치시 特別自治市 teukbyeol-jachisi 1
Storstad 광역시 廣域市 gwangyeoksi 6
2 Lokalt självstyre på grundnivå
기초자치단체
基礎自治團體
Stad si 60
Stad (specifik) (특정시) (特定市) si (teukjeongsi) 15
Stad (administrativ) (행정시) (行政市) si (haengjeongsi) 2
Landskommun gun 82
Distrikt (självstyrande) (자치구) (自治區) gu (jachigu) 69
N/A Distrikt (ej självstyrande) (일반구) (一般區) gu (ilbangu) 35
3 N/A Köping eup 216
Socken myeon 1198
Stadsadel (rättslig ställning) (법정동) (法定洞) dong (beopjeongdong) 2073
Stadsdel (administrativt) (행정동) (行政洞) dong (haengjeongdong)
4 N/A By (urban) tong
By ri
5 N/A Liten by ban

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Sydkoreas provinser.
 2. ^ [a b c d e f g] IIAS Knowledge Portal on Public Administration[död länk]