Nordkoreas administrativa indelning

områdesuppdelning för styrning och förvaltning i Nordkorea

Nordkoreas administrativa indelning har tre nivåer. Direkt under centralregeringen lyder femton enheter på provinsnivå, dessa indelas i sin tur i mindre enheter på kommunnivå som stadskommuner, landskommuner, stadsdistrikt . På den lägsta nivå återfinns köpingar, socknar, grannskap och byar.

Nordkoreas administrativa indelning har stora likheter med Sydkoreas, men är något enklare på lokal nivå sedan en administrativ reform i början på 1950-talet.

Provinsnivå redigera

Den högsta nivån är nio provinser (do, Chosongul: 도, Hanja: 道), två direktstyrda städer (chikhalsi Chosongul: 직할시, Hanja: 直轄市)[1] och tre administrativa regioner.

 
Nordkoreas provinsindelning.
Nr Namn Chosongul Hanja
Direktstyrda städer (Chikhalsi)
1 Pyongyang 평양직할시 平壤直轄市
2 Rasŏn 직할시 羅先直轄市
Regioner (T'ŭkpyŏl haengjŏnggu)
3 Kaesŏng (industriregion) 개성공업지구 開城工業地區
4 Kŭmgang-san (turistregion) 금강산관광지구 金剛山觀光地區
5 Sinŭiju (administrativ region) 신의주특별행정구 新義州特別行政區
Provinser (do)a
6 Chagang 자강도 慈江道
7 Norra P'yŏngan 평안북도 平安北道
8 Södra P'yŏngan 평안남도 平安南道
9 Södra Hwanghae 황해남도 黃海南道
10 Norra Hwanghae 황해북도 黃海北道
11 Kangwŏn 강원도 江原道
12 Södra Hamgyŏng 함경남도 咸鏡南道
13 Norra Hamgyŏng 함경북도 咸鏡北道
14 Ryanggang 량강도 兩江道

Kommunnivå redigera

 
Karta över alla territoriella indelningar på kommunnivå i Nordkorea.

Den vanligaste administrativa enheten på kommunnivå är landskommunen (kun 군/郡). Mer urbaniserade kommuner kallas för städer eller en stadskommuner (si 시/市). Ett stadsdistrikt (ku 구/區) är en territoriell indelning av en stad eller storstad.

Lokal nivå redigera

Den lantliga delarna av en stad eller landskommun indelas i byar (ri, 리/里). Städernas centrala delar indelas i grannskap (tong 동/洞) och mer tätbefolkade delar av landskommuner indelas i köpingar eller småstäder (ŭp 읍/邑). En del landskommuner har också arbetardistrikt (rodongjagu).

Källor redigera

  1. ^ Nampo var direktstyrd stad mellan 1980 och 2004.