Sveriges Lantbruksmuseum

museum vid Julita gård

Sveriges Lantbruksmuseum är en del av Nordiska museet och finns vid Julita gård i Södermanland.

Museibyggnaden vid Frescati

Kungliga skogs- och lantbruksakademien som grundades 1813 drev ett lantbruksmuseum redan på 1800-talet. År 1904 fick museet egna lokaler vid Frescati, i den byggnad som numera (2012) fungerar som restaurang Lantis vid Stockholms universitet.[1] När universitet skulle flytta till Frescati på 1960-talet blev det nödvändigt att utrymma de gamla museilokalerna. Museet stängde vid årsskiftet 1965/66 och samlingarna donerades till Nordiska museet.[2]

Nordiska museet hade samlat lantbruksföremål sedan starten 1873 och samlandets inriktning var främst äldre allmogekultur ur ett etnografiskt perspektiv. Akademiens samlingar var i stället inriktade på att följa med den tekniska utvecklingen – inte minst från decennierna kring sekelskiftet 1900. Samlingarna kom därmed att komplettera varandra och Sverige har idag en av världens främsta lantbrukshistoriska samlingar.[3]

Julita gård redigera

 
Statare. Mjölkerskor och lagårdskarlar uppställda vid ladugården, cirka 1910. Julita gård, Södermanland - Nordiska Museet - NMA.0040766

Ganska snart stod det klart att det nya museet borde lokaliseras till Julita gård, Nordiska museets museiherrgård i Södermanland. Under 1970- och 1980-talet kom stora delar av museiprojektet att realiseras men den stora utställningshallen som var tänkt att fullborda projektet blev aldrig byggd. I stället föreslog man att lantbruksmuseet skulle bli förverkligat i form av ”en etappvis utbyggnad inom Julita gårds kärnområde”.[4]

Med placeringen på Julita gård hamnade lantbruksmuseet i ett sammanhang där det historiska godset, det levande jordbruket på gården och herrgårdsparkens samlingar av historiskt växtmaterial blev en del av museiupplevelsen. Den första utställningen i det etappindelade lantbruksmuseet invigdes i augusti 1990.[5] För att markera samspelet mellan museiverksamheten och det levande landskapet kallades anläggningen ”Julita Gård och Museer”. I samband med detta fick Julita gård en friare roll gentemot övriga Nordiska museet och fungerade under några år från 1988 som en fristående resultatenhet under Nordiska museets nämnd.[6] Numera (2012) fungerar Julita gård som en av Nordiska museets avdelningar.

När den nya djurskyddslagen infördes 1988 blev det uppenbart att det inte skulle vara möjligt med fortsatt djurhållning i Julita gårds gamla ladugårdskomplex från 1882–1885. En ny ladugård uppfördes för arrendejordbruket och de gamla byggnaderna gjordes om till utställningslokaler. Sveriges lantbruksmuseum invigdes ånyo 4 juli 1998.[7] Delar av de lantbrukshistoriska samlingarna är alltså utställda i Julita gårds gamla ladugårdsbyggnader.

Fotnoter redigera

  1. ^ http://www.su.se/om-oss/fakta-om-universitetet/2.1266/frescatiomradet/lantis-1.10301[död länk]
  2. ^ Utbyggnadsplan för Julita gård. Nordiska museet, 1971. sid 4.
  3. ^ Lantbruksmuseum på Julita. Länsstyrelsen i Södermanland 1983. sid 8. Utbyggnadsplan för Julita gård. Nordiska museet 1971. sid 4. Sveriges lantbruksmuseum - förutsättningar och former. Utbildningsdepartementet Ds 1985:3. sid 5.
  4. ^ Utvecklingsplan för Julita Gård och Museer - Sveriges lantbruksmuseum. Nordiska museet och länsstyrelsen i Södermanland 1992. sid 17.
  5. ^ Katrineholmskuriren 25 februari 1990. Dagens Nyheter 30 augusti 1990.
  6. ^ Fataburen 1989. sid 7.
  7. ^ Katrineholmskuriren 6 juli 1998.

Externa länkar redigera