Sveriges Föreningsbank AB var en bank som bildades 1989 genom en sammanslagning av de tolv regionala bankerna inom Sveriges Föreningsbankers Förbund. Föreningsbankernas Bank, centralbank för föreningsbanksrörelsen, förblev separat som ett dotterbolag till koncernen.

Sveriges Föreningsbank AB
TypAktiebolag
HuvudkontorStockholm
BranschBank
Historia
Grundat1989
GrundareOlika delar av Föreningsbanksrörelsen
Bildat avSammanslagning av de tolv regionala bankerna inom Sveriges Föreningsbankers Förbund.
Gick upp itillsammans Föreningsbankernas Bank och drygt trehundra lokala Föreningsbanker, förr benämnda Jordbrukskassor 1992
Struktur
ÄgareOlika delar av föreningsbanksrörelsen
DotterbolagFöreningsbankernas Bank, centralbank för föreningsbanksrörelsen

De trehundra lokala föreningsbankerna inkluderades inte i sammanslagningen utan förblev fristående till 1992, då Föreningsbanken bildades.

KällhänvisningarRedigera