Sveriges överenskommelser med främmande makter

författningssamling

Sveriges internationella överenskommelser, , är en författningssamling för internationella avtal som svenska staten har ingått med andra stater. SÖ innehåller bilaterala och multilaterala internationella överenskommelser med bland annat förteckningar över Europaråds-, FN-, ILO-, IMO- och Haagkonventioner samt GATT/WTO-avtal.

Externa länkar redigera