Svenska Heraldiska Föreningen (SHF) är en svensk ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningen bildades 1976 ur den till Heraldiska Sällskapet knutna Västra Sveriges heraldiska sällskap och har än idag sitt säte i Göteborg.

Svenska Heraldiska Föreningen
TypIdeell förening
Syfte◾att främja intresset för heraldik och forskning i ämnet ◾att genom publikationer, föreläsningar, samverkan med andra verksamma krafter med heraldiska intressen och på annat sätt fördjupa och förmedla kunskap inom området.
SätesortGöteborg
Grundad1976
Medlemsantal600+
Styrelse
OrdförandeHenric Åsklund
Vice ordförandeClaus K. Berntsen
SekreterareSami Nahas
KassörLennart Wasling
Övriga nyckelpersoner
ValberedningMartin Sunnqvist, Marcus Karlsson, Fredrik Höglund
RevisorerIngemar Apelstig, Kenneth Wulcan, Martin Sunnqvist
Tidningtidskriften Vapenbilden
RedaktörPontus Rosenqvist
WebbansvarigJesper Wasling
heraldik.se

Föreningen har - utöver intressegemenskapen - ingen anknytning till den förening med samma namn som var verksam i Stockholmsområdet under tidigt 1900-tal.

Vapen redigera

Sköld: I guld tre blå sköldar ställda två över en, vardera belagd med en öppen krona av guld. Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld. Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld hållande en blå häroldsstav.

Verksamhet redigera

Svenska Heraldiska Föreningen bildades i Göteborg 1976 med syftet att vara en riksomfattande förening för heraldik och närbesläktade ämnen. Föreningen har drygt 500 medlemmar.

SHF publicerar tidskriften Vapenbilden, som utkommer sedan 2007 fyra gånger per år. Vapenbilden gavs första gången ut 1976 och gavs tidigare ut två gånger årligen. [1]

Föreningens hemsida rymmer förutom komplement till Vapenbilden även databasen Källan som omfattar svenska offentliga, adliga respektive ofrälse (borgerliga) vapen. På hemsidan finns även forumet Heraldica.

Föreningen sammanställer även svenska heraldikers privata arkiv och förvarar dessa på föreningsarkivet i Göteborg.

2002 instiftades Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj som årligen delas ut till meriterade heraldiker i Sverige och i Norden. Bland medaljörerna finns Jan Raneke, Nils Fredrik Beerståhl, Bengt Olof Kälde, Clara Nevéus, Jesper Wasling och Jan von Konow från Sverige samt Nils Bartholdy från Danmark, Harald Nissen från Norge och Tom C. Bergroth från Finland.

Svenskt Vapenregister redigera

2007 inrättade föreningen Svenskt Vapenregister (SV) som drivs tillsammans med Heraldiska samfundet och under överinseende av Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik. Registret sköts av Svenska Vapenkollegiet (SVK) som är en arbetsgrupp inom SHF och har fem till sju ledamöter.

I SV upptas heraldiska vapen som genomgått en granskning av SVK. Vapnen ska vara heraldiskt godtagbara och självständiga. De offentliggjorts under granskningen och efter upptagandet i Vapenbilden och på föreningens hemsida.

Publikationer redigera

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Vapenbilden nr 100, 2015

Externa länkar redigera