Hjälmprydnad kallas den bild som finns ovanpå hjälmen i ett heraldiskt vapen.

Halmstads kommunvapen har tre sädeskärvar som hjälmprydnad. Med namnledet Halm- innebär detta att hjälmprydnaden kan tolkas som talande.

Om ett vapen innehåller en hjälm, skall denna alltid ha en hjälmprydnad. Till skillnad från sköldens tvådimensionella bilder, sköldemärkena, antas hjälmprydnaden vara plastiskt tredimensionell och den skall alltid orienteras åt samma håll som hjälmen.

I de anglosaxiska ländernas heraldik förekommer att man använder en hjälmprydnad utan att ha en hjälm mellan den och skölden, något som däremot anses otänkbart i nordisk eller kontinentaleuropeisk heraldik.