Swenska folkets Sago-Häfder eller Fäderneslandets historia, sådan hon lefwat och till en del ännu lefwer i Sägner, folksånger och andra minnesmärken. Till läsning för folket af Arv. Aug. Afzelius är ett bokverk om Sveriges historia i elva band, skrivet av folklivsforskaren Arvid August Afzelius, och utgivet 1839-1870 i Stockholm.

 1. Hedna tiden till Ansgarius (829), (3:e utg 1861)
 2. Katolska tiden från 829 till 1153, (3:e utg 1861)
 3. Katolska tiden från 1153 till 1200, (3:e utg 1865)
 4. Katolska tiden från 1200 till 1363, (3:e utg 1865)
 5. Katolska tiden från 1363 till 1523, (3:e utg 1868)
 6. Wasa-sagan. I. Från Gustaf I:s anträde till konungadömet till Dacke-fejdens slut, (1862) J.L. Brudin, Stockholm.
 7. Wasa-sagan. II. Från Dacke-fejdens slut 1543 till Uppsala möte 1593, (1863) P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.
 8. Wasa-sagan. III. Från Upsala möte 1593, till Axel Oxenstjernas död 1654, Andra tillökta och förbättrade upplagan, (1865) P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.
 9. Karla-sagan. I. Från Axel Oxenstjernas till konung Karl Gustafs död 1660, (1859) J.L. Brudin, Stockholm.
  1. som häfte: Första delen. Första häftet. Från Axel Oxenstjernas död till polska krigets slut 1657, tryckt hos J.L. Brudin, Stockholm.
  2. som häfte: Första delen. Andra häftet. Från polska krigets slut till Karl Gustafs död 1660, (1860) J.L. Brudin, Stockholm.
 10. Tionde delen. Karla-sagan. II. Från Karl Gustafs död till Erik Dahlberghs död 1703, (1864) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.
  1. som häfte: Andra delen. Första häftet. Från konung Karl Gustafs död till fredsslutet i Lund 1679, Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.
  2. som häfte: Andra delen. Andra häftet. Från fredsslutet i Lund 1679 till Erik Dahlberghs död 1703, (1866) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.
 11. Elfte delen. Karla-sagan. III. Från Erik Dahlberghs död 1703 till konung Karl XII:s fall för Fredrikshall 1718, (1868) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.
  1. som häfte: Tredje delen. Förra afdelningen. Tiden från konung Karls barndom till belägringen af Pultawa samt den slutliga räddningen till Turkiet och staden Bender 1709, Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.
  2. som häfte: Tredje delen. Sednare afdelningen. Från Karl XII:s ankomst till Turkiet 1709 till hans död för Fredrikshall 1718, (1870) Zacharias Haeggströms förlag, Stockholm.