Svenska eldareunionen var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som bildades 1914. Det uppgick 1932 i Svenska sjöfolksförbundet.

Svenska eldareunionen
Historia
Grundat1914
Upplöst1932
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1919.
Övrigt
Förbundstidning Eldaren: organ för Svenska eldare-unionen. Göteborg: Eldare-unionen. 1914-1932. Libris 1913219 

BakgrundRedigera

Vid Svenska transportarbetareförbundets kongress år 1900 bildades Sjömans- och eldareförbundet med anslutning till Transportarbetareförbundet. Organisationsarbetet gick knaggligt och förbundet nästan utraderades efter storstrejken 1909. Transportarbetareförbundet drabbades utomordentligt hårt av strejkens efterverkningar och hade inte kraft att ägna sig åt sjöfolket. [1]

HistoriaRedigera

 • 1914 bildades Svenska eldareunionen, sju månader före systerorganisationen Svenska sjömansunionen. Initiativtagare till båda organisationerna var skräddaremästaren F. W. Zachrisson i Göteborg. Unionen fick också sitt säte där och expeditionen inrättades i en skrubb i Zachrissons affär. Till ordförande utsågs John Jansson. Redan från starten började man fondera medel till en stridsfond.
 • 1917 träffades en överenskommelse med Svenska sjömansunionen om hur insjö-, bogserbåts- och kanalflottorna skulle organiseras. Det blev så att Sjömansunionen skulle organisera besättningarna på Västkusten, Vänern, Vättern samt Trollhätte och Göta kanal. Övriga kuststräckor tillföll Eldareunionen. Man kunde nu börja organisera även sjöfolk i inrikes fart.
 • 1921 ledde missnöje med lönesänkningar på 20 procent efter första världskriget till strejk.
 • 1923 hade Eldareunionen 2479 medlemmar. [2]
 • 1924 inrättades en begravningskassa. Samma år blev man medlem i Internationella Transportarbetarefederationen.
 • 1928 ingicks samarbetsavtal med Svenska sjömansunionen.
 • 1931 hade förbundet 34 avdelningar med 6481 medlemmar varav ingen kvinnlig.
 • 1932 uppgick förbundet i det nybildade Svenska sjöfolksförbundet.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Hjern, Harald (1939). Svenskt sjöfolk: fackligt värv under 25 år : 1914-1939. Göteborg: Svenska sjöfolksförb. Libris 925415 
 2. ^ Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 256335. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
 • Hjern, Harald (1939). Svenskt sjöfolk: fackligt värv under 25 år : 1914-1939. Göteborg: Svenska sjöfolksförb. Libris 925415 

Vidare läsningRedigera