Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF), även bara Byggnadsvårdsföreningen, är en oberoende ideell förening som påbörjade sin verksamhet 1975, under det europeiska byggnadsvårdsåret,[1] vilket initierats av Europarådet.[2] Föreningen jobbar för skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det görs genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.[3]

Svenska byggnadsvårdsföreningens logotyp.
Svenska byggnadsvårdsföreningens logotyp.

Mål Redigera

 
Föreningen har sina lokaler i Katarinahuset, Sabbatsberg.

Föreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling - i människans och samhällets tjänst. I deras uppdrag ingår bland annat att verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas och bevaras, att främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia, opinionsbildning i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik, att sprida kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik, att främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse, att samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur samt att utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet.

Organisation Redigera

Styrelse Redigera

SBF:s styrelse består av åtta till tolv medlemmar samt en styrelseordförande. Här återfinns personer med olika typer av kompetens; hantverkare, arkitekter, antikvarier, ingenjörer och opinionsbildare – bland annat. Styrelsen har möte tio gånger per år.

Kansli Redigera

Föreningen har sitt kontor i Katarinahuset, Sabbatsberg i Stockholm. Här arbetar år 2022 tre personer. Kansliet utgörs av en verksamhetsledare, en föreningsadministratör och en kommunikatör.

Redaktion Redigera

För föreningens medlemstidskrift Byggnadskultur (se under "Kunskapsförmedling" finns också en redaktion som utgörs av en redaktör och en formgivare. Ansvarig utgivare är föreningens styrelseordförande.

Valberedning Redigera

Föreningens valberedning utgörs av tre av föreningens årsmöte utnämnd representanter.

Länsombud Redigera

Runtom i landet finns ett femtiotal länsombud år 2022. Ombuden besitter olika specialkompetenser och bistår föreningens medlemmar med råd inför t.ex. renoveringar och anordnas själva arrangemang i föreningens regi.

Verksamhet Redigera

Opinionsbildning Redigera

Yttranden och remisser Redigera

Som en del i sitt övergripande uppdrag att skydda, vårda och bevara byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider bedriver SBF ett omfattande opinionsarbete i bland annat rivnings- och bygglovsärenden. Under 2021 bedrev man ett 40-tal ärenden.[4]

Gula listan Redigera

2009 upprättade föreningen en observationslista över kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll, kallad Gula listan. Målet med Gula listan är att genom ökad uppmärksamhet bidra till en ökad varsamhet i hanteringen av det bebyggda kulturmiljöarvet och en bättre efterlevnad av Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer, såväl hos privatpersoner som myndigheter.[5]

Kunskapsförmedling Redigera

Byggnadskultur Redigera

SBF har en egen tidskrift, Byggnadskultur, som utkommer med fyra nummer per år och innehåller tips och råd om praktisk byggnadsvård, reportage från olika restaureringsprojekt samt hantverk och debatt i aktuella byggnadsvårdsfrågor.

Artikelbank Redigera

I enlighet med föreningens uppdrag, att insamla, förvalta och sprida kunskap om god byggnadsvård, om hållbara material och metoder, erbjuder man alla, helt kostnadsfritt, en artikelbank med nära 900 artiklar i ämnet byggnadsvård.[6]

 
Mottagare av Årets byggnadsvårdare var Handtryckta tapeter Långholmen AB. Från vänster: Trevor, Sara, Mats, Handtryckta tapeter, Stephan Fickler, verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Priser & utmärkelser Redigera

 
Erika Åberg mottog Årets byggnadsvårdare år 2020. Prisceremonin hölls på Storkyrkans vind i Stockholm.


Årets byggnadsvårdare Redigera

 
Kjell Forshed, Ulla Skoog och Ingvar Oldsberg mottog Årets byggnadsvårdare 2016

Utmärkelsen har förekommit i olika varianter. Mellan 1985 och 2003 hette det "Diplom för god byggnadsvård". Under en tid delades också priset ut i olika kategorier: mellan 2010 och 2012 i kategorierna Hantverk & restaurering och Information & kunskapsspridning och mellan 2013 och 2019 i kategorierna Försvara, Utveckla och Vårda. Från 2020 använder man endast kategorin Årets byggnadsvårdare.

Utdelningsår Prismottagare Priskategori
2021 Handtryckta tapeter Långholmen AB Årets byggnadsvårdare
2020 Erika Åberg Årets byggnadsvårdare
2019 Kalle Melin Vårda
2019 Cathrine Bülow/Ekobyggportalen Utveckla
2018 Bygdegårdsföreningen Årås kvarn Vårda
2018 Gunnar Almevik Utveckla
2018 Kerstin Johansson Försvara
2017 Gustav "Rävjägarn" Bergström Försvara
2017 Christina Lillieborg Vårda
2017 Bostadsrättsföreningen Kronobergsgården Utveckla
2016 Ulla Skoog Vårda
2016 Ingvar Oldsberg Försvara
2016 Kjell Forshed Utveckla
2015 Tor Broström Utveckla
2015 Ole Settergren Försvara
2015 Nätverket Traditionsbärarna Vårda
2014 Maria Flinck Vårda
2014 Nils Johan Tjärnlund Försvara
2014 Leva husfabrik Utveckla
2013 Benny Ruus Vårda
2013 Flemming Norrgren Utveckla
2013 Johan Chytraeus Försvara
2012 Birgitta Engqvist Hantverk & restaurering
2012 Gunnar Peterson Information & kunskapsspridning
2011 Gunilla von Platen Information och kunskapsspridning
2011 Lars S. Sjöberg Hantverk & restaurering
2010 Sten Nilsson Hantverk & restaurering
2010 Styrelsen för Österängs Ångsåg Information & kunskapsspridning
2009 Peter Sörensen Årets byggnadsvårdare
2008 Anette Svensson Årets byggnadsvårdare
2007 Ebbamåla bruk Årets byggnadsvårdare

Byggnadsvårdsstipendiet Redigera

SBF delar också varje år ut ett stipendium till en student på en eftergymnasial utbildning; byggnadsvårdsstipendiet.

Evenemang Redigera

Byggnadsvårdsläger Redigera

Sedan 1992 erbjuder föreningen sina medlemmar att delta vid olika byggnadsvårdsläger. Lägren syftar till att hålla kunskapen om olika hantverk levande med fokus på tradition, kulturhistoria och hållbarhet under ledning av kunniga handledare med målet att bevara kulturarvet. Lägren anordnas i samarbete med externa aktörer, i de flesta fall med finansiellt stöd från landets länsstyrelser.

Bland tidigare läger återfinns: Malingsbo herrgård i, Österbybruks herrgård, Näverkärr, Årås säteri, Stora Ekholmen, Jamtli, Stigens herrgård, Gysinge Centrum för Byggnadsvård och på Florö.

Byggnadsvårdslägren bygger på ett franskt koncept utvecklat av den franska organisationen Rempart, med vilka SBF för ett löpande samarbete.

 
Fönsterrenoveringens dag firas 30 maj varje år.

Fönsterrenoveringens dag Redigera

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster. Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Fönsterrenoveringens dag firas den 30 maj varje år.

Bakom initiativet står Svenska byggnadsvårdsföreningen i samarbete med Sveriges länsmuseer.

 
Byggnadsvårdens konvent anordnas vartannat år.

Byggnadsvårdens konvent Redigera

Bakom initiativet Byggnadsvårdens konvent står Hantverkslaboratoriet, Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutveckling, Byggnadsvårdsföretagen, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet. Tillsammans bjuder man in hela Sverige till en rad olika aktiviteter i Mariestad.

Byggnadsvårdens konvent samlar branschen. Varje år träffas hantverkare, materialproducenter, förvaltare, antikvarier och många fler för några dagars nätverkande, föreläsningar, presentationer och workshops.

Det är även under Byggnadsvårdens konvent som vinnaren av Årets byggnadsvårdare presenteras.

Länsarrangemang Redigera

Löpande under året erbjuder föreningen, framförallt genom sina länsombud (föreningens representanter runtom i landet) olika aktiviteter och arrangemang, både för sina medlemmar och för allmänheten.

Referenser Redigera

  1. ^ ”Byggnadsvårdsföreningens stadgar”. Svenska byggnadsvårdsföreningen. Arkiverad från originalet den 5 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131005010819/http://www.byggnadsvard.se/byggnadsv%C3%A5rdsf%C3%B6reningens-stadgar. Läst 15 september 2013. 
  2. ^ Johansson, Bengt O. H. (2001). Kulturarv och biståndspolitik. Sida 
  3. ^ ”Föreningen”. Svenska Byggnadsvårdsföreningen. https://byggnadsvard.se/foreningen/. Läst 17 mars 2022. 
  4. ^ ”Yttranden & remisser”. Svenska Byggnadsvårdsföreningen. https://byggnadsvard.se/aktiviteter-2/yttranden-remisser/. Läst 17 mars 2022. 
  5. ^ ”Gula listan”. Svenska Byggnadsvårdsföreningen. https://byggnadsvard.se/om-byggnadsvard/gula-listan-2/gula-listan/. Läst 17 mars 2022. 
  6. ^ ”Artiklar”. Svenska Byggnadsvårdsföreningen. https://byggnadsvard.se/om-byggnadsvard/magasin/. Läst 17 mars 2022. 

Externa länkar Redigera