Svenska byggnadsträarbetareförbundet var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som bildades 1924 vid delningen av Svenska träarbetareförbundet och upphörde 1949 då det uppgick i Svenska byggnadsarbetareförbundet.

Svenska byggnadsträarbetareförbundet
Historia
Grundat1924
Upplöst1949
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1924.
Övrigt
Förbundstidning Byggnadsträarbetaren. Stockholm: Svenska byggnadsträarbetareförbundet. 1931-1948. Libris 3146268 

Historia redigera

  • 1923 delades Svenska träarbetareförbundet i två delar, varav Svenska byggnadsträarbetareförbundet som organiserade byggnadsarbetare var den ena. Vid sin tillkomst 1924 hade förbundet 8732 medlemmar. Ordförande blev Nils Linde. Under 1920-talet hade man många svårigheter med gränsdragningen mot Svenska träindustriarbetareförbundet.
  • 1925 uppgick Svenska parkettläggareföreningen i förbundet.
  • 1926 bildade förbundet tillsammans med andra inom byggnads samarbetsorganisationen Samverkande byggnadsfackförbunden.
  • 1940 startade förbundet tillsammans med Svenska murareförbundet Svenska Riksbyggen för att med egna krafter försöka få fart på bostadsbyggandet under beredskapstiden.
  • 1947 inrättades en erkänd arbetslöshetskassa.
  • 1949 bildades Svenska byggnadsarbetareförbundet där man tillämpade industriförbundsprincipen inom byggnads område. Byggnadsträarbetareförbundet upphörde och bildade det nya förbundet till vilket även grovarbetare, rörarbetare och anläggningsarbetare anslöt sig.

Ordförande redigera

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
  • Landin, Sven; Andersson Karl-Olof (1989). Byggnadsarbetarna: 1889-1989. Stockholm: Svenska byggnadsarbetareförb. (SBAF). Libris 841062