Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet

Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som ursprungligen bildades 1899 under namnet Svenska bryggeriarbetareförbundet och ändrade namn 1917 till Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet. Det uppgick 1965 i Svenska livsmedelsarbetareförbundet.

Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet
Historia
Grundat1899
Upplöst1965
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1906.
Övrigt
Förbundstidning Mål och medel: organ för Svenska livsmedelsarbetareförbundet. Stockholm: Svenska livsmedelsarbetareförbundet. 1922-. Libris länk  Svenska bryggeriarbetaren: redogörelse för ... samt första kvartalet .... Stockholm: Svenska bryggeriarbetareförbundet. 1900-1954. Libris länk 

HistoriaRedigera

 • 1887 bildades den första bryggeriarbetarefackföreningen i Stockholm. Den upphörde efter fyra år, men nya föreningar tillkom runt om i Sverige.
 • 1899 bildades Svenska bryggeriarbetareförbundet av ombud från endast tre föreningar. Ordförande blev G. W. Bäck.
 • 1909 anslöt sig Svenska korkarbetareförbundet och korkarbetarna bildade en egen samorganisation.
 • 1909 drabbades förbundet hårt av storstrejken. Av 48 avdelningar med 3293 medlemmar 1908 återstod 1911 bara 25 avdelningar med 1514 medlemmar.
 • 1912 inrättades en obligatorisk arbetslöshetskassa.
 • 1917 bytte förbundet namn till Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet
 • 1923 hade förbundet 3830 medlemmar. [1]
 • 1942 ombildades a-kassan till erkänd arbetslöshetskassa.
 • 1950 hade förbundet 115 avdelningar med 36161 medlemmar och samma år gick korkarbetarna över till Svenska fabriksarbetareförbundet.
 • 1965 upphörde förbundet och uppgick i Svenska livsmedelsarbetareförbundet.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris länk. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 

Tryckta källorRedigera

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris länk. ISBN 91-88366-43-X 

Vidare läsningRedigera