Svenska Spetsbergenexpeditionen 1864

vetenskaplig expedition till Svalbard

Svenska Spetsbergenexpeditionen 1864 genomfördes under ledning av Adolf Erik Nordenskiöld med fartyget Axel Thordsen.

Spetsbergen
Axel Thordsen

Expeditionen hade till syfte att utforska Spetsbergen och hade tre medlemmar i forskargruppen: Nordenskiöld som ledare, astronomen Nils Dunér och zoologen Anders Johan Malmgren.

Björnön Redigera

Expeditionen lämnade Tromsø tidigt på morgonen den 7 juni 1864. På vägen till Spetsbergen stannade fartyget först på Bjørnøya, som ligger mitt emellan Tromsø och den sydligaste delen av Spetsbergen. Nordenskiöld ritade då en karta av den då ganska okända ön. Denna karta användes sedan under 30 år, tills en uppdaterad karta utgavs 1899 av Theodor Lerner. Efter två dagars uppehåll seglade fartyget vidare till Spetsbergen utan större problem.

Spetsbergen Redigera

Framme på Spetsbergen satte Nordenskiöld och de andra forskarna igång med att samla in geologiska prover och mäta in bergen. Resten av manskapet ägnade sig åt att jaga renar och säl för att få proviant. Expeditionen förlitade sig i hög grad på jakt, inte minst jakt på ren.

De kom tillbaka til Tromsø den 13 september 1864.

Fartyget Axel Thordsen Redigera

Huvudartikel: Axel Thordsen

Skeppet Axel Thordsen byggdes 1810 och var 60 fot lång. Det var byggt i ek för att tåla de hårda väderförhållandena i Nordatlanten, ursprungligen som kanonbåt för den norska marinen. Efter att ha legat upplagd under 30 år och blivit omodern, såldes hon till norska privatpersoner i Tromsø, vilka riggade om henne till en skonare. Axel Thordsen hyrdes av polarexpeditionen för fyra månader, och besättningen utökades med tre personer för att kunna bemanna roddbåtarna.

Axel Thordsen hade också med sig fyra roddbåtar, varav två införskaffades extra av expeditionen, för att ta sig i land på ställen där det inte gick att segla in till stranden.

Fartyget kom tillbaka till Tromsø den 13 september 1864.

Bildgalleri Redigera

Bibliografi Redigera

  • Adolf Erik Nordenskiöld: Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1864 – Om bord på Axel Thordsen. Under ledning av A.E. Nordenskiöld
  • Nils Christofer Dunér, Anders Johan Malmgren och Adolf Erik Nordenskiöld: Svenska Expeditioner Till Spetsbergen Och Jan Mayen, Utförda Under Åren 1863 Och 1864..., Nabu press 2012, ISBN 9781279675946

Källor Redigera