Svenska Ostasiatiska Kompaniet AB var ett svenskt rederi, grundat 1907 av bland andra Dan Broström, som bedrev fraktfart mellan Sverige och i första hand ostasiatiska hamnar. Till en början i samseglade de med Det Østasiatiske Kompagni (ØK). Efter att ha byggt ett antal ångare kunde man trafikera Kina och Japan efter en regelbunden turlista. År 1910 genomfördes tillsammans med ØK sexton rundresor med fyra svenska och fyra danska ångare. Lasttillgången var så stor att två nya ångare beställdes. Det svenska exportgodset dominerades av pappersmassa, papper, järn och stål. Samsegling inleddes 1914 med ett tyskt och ett norskt rederi till Brittiska Indien.

M/S Canton. Motorfartyg levererat 1922.

Under första världskriget fick bolaget starkt ökade inkomster, men även stora påfrestningar. Man fick en sjunde ångare 1914 och lyckades i samtrafik med Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg, hålla trafiken på Ostasien och Indien igång under större delen av kriget. Ett fartyg, New Sweden, blev torpederat i Medelhavet 1918. Trafiken utökades efter krigsslutet från sex till åtta årligen till Ostindien. Tre nya fartyg sattes in 1920, men samtidigt miste man tre genom förlisningar 1919–1924. Från 1922 beställdes bara motorfartyg och företrädesvis från Göteborgsvarven. Flottan omfattade 1925 tio fartyg, varav fem var moderna dieselfartyg. De var helt finansierade med under kriget inseglade medel.

Rederiet drabbades inte så hårt av depressionen som många andra och 1929–1931 levererades fyra nya motorfartyg och man strukturerade om flottan med hänsyn till konjunkturen. Andra världskriget medförde stora förluster och inte mindre än sju fartyg sänktes genom krigshandlingar. De ersattes dock av nybyggen vid Eriksberg och Götaverken och åren 1940–1946 tillkom tio moderna dieselfartyg, så att man 1946 hade en mycket konkurrenskraftig flotta av fjorton fartyg om sammanlagt 111 400 dödviktston. Vid krigsslutet var rederiets ekonomi god och nya fartyg byggdes, så att man 1963 hade tjugo fartyg i flottan till ett värde av 37 miljoner kronor.

Ostasiat var ett eget bolag inom Broströmskoncernen intill 1978 då verksamheten omstrukturerades och alla bolag samlades inom Broströms Rederi AB. År 1984 överfördes Broströms till Rederi AB Transocean där Transatlantic var huvudägare.[1]

Skeppslista redigera

Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
Canton 1906 Burmeister&Wain 1907-1916 Ångfartyg 6100 F.d. Nikobar. Inköpt 1907. Överförd 1916 till Svenska Amerika Mexiko Linien.
Peking 1908 Burmeister&Wain 1908-1919 Ångfartyg 6100 Förlist 1919 under tyfon i Kinesiska sjön.
Yeddo 1908 Sunderland 1908-1924 Ångfartyg 6680 Förlist 1924 vid kollision på Schelde. Upphuggen.
Nippon 1909 Newcastle on Tyne 1909-1936 Ångfartyg 7010 Såld 1936 till Finland. Strandad 1941 vid Island och blev vrak.
Ceylon 1911 Newcastle on Tyne 1911-1950 Ångfartyg 8980 Såld 1950 till Hong Kong. Ankom 1962 Onomichi, Japan för upphuggning.
Japan 1911 Newcastle on Tyne 1911-1941 Ångfartyg 8980 Torpederad 1941 vid afrikanska kusten.
Sumatra 1914 Hull 1914-1939 Ångfartyg 10150 Förlist 1939 utanför indiska kusten.
New Sweden 1913 Hull 1916-1918 Ångfartyg 10000 Övertogs 1916 från Svenska Amerika Linien. Torpederad 1918 utanför Spanien och blev vrak.
Tip 1885 Newcastle on Tyne 1917-1922 Ångfartyg 1900 F.d. Eveline. Såld 1922 till Tyskland.
Svealand 1917 Stockholm 1917-1924 Motorfartyg 1600 Såld 1924 till USA.
Elisabeth 1898 Glasgow 1918-1919 Ångfartyg 4300 F.d. Camperdown. Överlåten 1919 till Svenska Orient Linien.
Formosa 1920 Burmeister&Wain 1920-1954 Motorfartyg 10850 Omdöpt 1952 till Kinaland. Såld 1954 till Hälsingborg.
Indus 1920 Vancouver 1920-1921 Ångfartyg 8800 Sänkt efter brand i Valencia. Sålt till Italien för upphuggning.
Benares 1920 Middlesborough 1920-1934 Ångfartyg 9200 Överlåten 1934 till Rederi AB Tirfing. Sjönk till havs 1941.
Argo 1909 Torskog 1920-1923 Kanalångare 260 Såld 1923 till Ångfartygs AB Göta Kanal.
Canton 1922 Öresundsvarvet 1922-1940 Motorfartyg 10560 Torpederad 1940 utanför irländska kusten.
Largo 1901 Helsingborg 1922-1939 Ångfartyg 850 F.d. Falster. Inköpt 1922. Såld 1939 till Estland. Ankom 1952 till Västtyskland för upphuggning.
Nanking 1924 Götaverken 1924-1943 Motorfartyg 9830 Torpederad 1943 av tysk ubåt.
Agra 1925 Götaverken 1925-1942 Motorfartyg 7905 Torpederad 1942 av tysk ubåt.
Delhi 1925 Lindholmen-Motala 1925-1946 Motorfartyg 7875 Såld 1946 till AB Almo. Ankom 1962 Hong Kong för upphöjning.
Siirto 1921 Elmshorn 1927-1941 Ångfartyg 1200 F.d. Ferm. Inköpt 1927. Såld 1941 till Rederi AB Sylvia, Göteborg.
Nagara 1929 Götaverken 1929-1961 Motorfartyg 10110 Såld 1961 till Göteborg. Ankom 1967 Taiwan för upphuggning.
Shantung 1929 Götaverken 1929-1941 Motorfartyg 10110 Förlist 1941 på Nordatlanten efter brand ombord.
Tamara 1931 Götaverken 1931-1960 Motorfartyg 10030 Såld 1960 till Göteborg. Ankom 1969 Taiwan för upphuggning.
Peiping 1931 Götaverken 1931-1942 Motorfartyg 10030 Torpederad 1942 av tysk ubåt utanför Amerikas kust.
Nippon 1937 Götaverken 1937-1938 Motorfartyg 10055 Kolliderade 1938 och sjönk utanför nederländska kusten..
Ningpo 1938 Eriksberg 1938-1941 Motorfartyg 10100 Havererad 1941 utanför Singapore. Torpederad 1944 i japansk tjänst och blev vrak.
Tonghai 1940 Götaverken 1940-1953 Motorfartyg 10040 Kolliderade 1953 utanför spanska kusten och blev vrak.
Froste 1940 Åbo/Eriksberg 1940-1952 Motorfartyg 1304 Överförd 1952 till Brostöm Tender Service. Sjönk 1982 i Medelhavet.
Mindoro 1941 Götaverken 1941-1969 Motorfartyg 10040 Såld 1969 till Cypern. Ankom 1978 Hong Kong för upphuggning.
Bali 1941 Öresundsvarvet 1941-1968 Motorfartyg 10100 Såld 1968 till Cypern. Ankom 1979 Taiwan för upphuggning.
Mangalore 1943 Götaverken 1943-1966 Motorfartyg 7200 Såld 1966 inom Göteborg. Ankom 1977 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
Travancore 1944 Götaverken 1944-1965 Motorfartyg 7350 Såld 1965 inom Göteborg. Upphuggen 1978 i Grekland.
Bengal 1944 Eriksberg 1944-1963 Motorfartyg 7600 Såld 1963 till Bergen. Ankom 1978 Chittagong, Bangladesh för upphuggning.
Benares 1946 Eriksberg 1946-1966 Motorfartyg 7600 Såld 1966 till Norge. Ankom 1972 Bilbao, Spanien för upphuggning.
Bataan 1946 Eriksberg 1947-1968 Motorfartyg 7570 Såld 1966 inom Göteborg. Ankom 1972 Kina för upphuggning.
Hainan 1946 Götaverken 1946-1971 Motorfartyg 7600 Såld 1971 till Panama. Ankom 1972 Bilbao, Spanien för upphuggning.
Andaman 1946 Götaverken 1946-1953 Motorfartyg 7600 Sjönk 1953 efter kollision utanför engelska sydkusten.
Sumatra 1949 Monfalcone, Italien 1949-1964 Motorfartyg 10443 Såld 1964 till Norge. Ankom 1972 Taiwan för upphuggning.
Ceylon 1950 Eriksberg 1950-1975 Motorfartyg 9800 Såld 1975 till Singapore. Ankom 1980 Taiwan för upphuggning.
Japan 1950 Eriksberg 1950-1975 Motorfartyg 9850 Såld 1975 till Singapore. Ankom 1980 Taiwan för upphuggning.
Burma 1952 Eriksberg 1952-1976 Motorfartyg 9980 Såld 1976 till Cypern. Ankom 1982 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
Sudan 1953 Eriksberg 1953-1977 Motorfartyg 10550 Såld 1977 till Singapore. Såld 1977 till Singapore. Ankom 1979 Taiwan för upphuggning.
Minikoi 1955 Eriksberg 1955-1972 Motorfartyg 9180 Såld 1972 till Iran. Ankom 1985 Alang, Indien för upphuggning.
Sabang 1955 Eriksberg 1955-1972 Motorfartyg 9180 Såld 1972 till Hong Kong. Ankom 1982 Chittagong, Bangladesh för upphuggning.
Kyoto 1955 Eriksberg 1955-1973 Motorfartyg 9180 Såld 1973 till Hong Kong. Utdömd 1984 och ombyggd till pråm.
Hong Kong 1958 Eriksberg 1958-1971 Motorfartyg 25500 Såld 1971 till Grekland. Ankom 1979 Taiwan för upphuggning.
Mandalay 1959 Åbo 1960-1978 Motorfartyg 10960 Såld 1978 till Liberia
Nagasaki 1960 Amsterdam 1960-1972 Motorfartyg 10800 Såld 1972 till Kina. Struken 1999 ur registren.
Nippon 1962 Amsterdam 1962-1967 Motorfartyg 10660 Fastnade 1967 i Suezkanalen. Övertogs 1968 av försäkringsbolaget. Ankom 1984 Kina för upphuggning.
Nicobar 1963 Amsterdam 1963-1972 Motorfartyg 10750 Såld 1972 till Kina. Ankom 1991 Chittangong, Bangladesh för upphuggning.
Nara 1964 Amsterdam 1964-1972 Motorfartyg 10750 Såld 1972 till Kina. Ankom 1991 Chittangong, Bangladesh för upphuggning.
Hondo 1966 Eriksberg 1966-1978 Motorfartyg 13107 Överförd 1978 till Broströms Rederi AB. Ankom 1994 Alang, Indien för upphuggning.
Tigris 1960 Uddevallavarvet 1966-1970 Motorfartyg 12420 F.d. Anjan. Inköpt 1966. Omdöpt 1967 till Tamara. Såld 1970 inom Göteborg. Grundstött 1983 och blev vrak.
Hokkaido 1966 Eriksberg 1966-1977 Motorfartyg 13107 Såld 1977 till Bangladesh. Ankom 1991 Chittagong för upphuggning.
Hirado 1967 Eriksberg 1967-1977 Motorfartyg 13107 Såld 1977 till Bangladesh. Ankom 1985 Chittagong för upphuggning.
Hakone 1967 Eriksberg 1967-1978 Motorfartyg 13107 Överförd 1978 till Broströms Rederi AB. Ankom 1985 Kina för upphuggning.
Tokyo 1967 Innoshima, Japan 1967-1977 Motorfartyg 73650 Såld 1977 till Liberia. Ankom 1986 Inchon, Sydkorea för upphuggning.
Isfahan 1969 Eriksberg 1969-1979 Motorfartyg 13005 Såld 1979 till Singapore. Ankom 1987 Mamonal, Colombia för upphuggning.
Indus 1969 Eriksberg 1969-1979 Motorfartyg 13005 Såld 1979 till Singapore. Ankom 1990 Alang, Indien för upphuggning.
Travancore 1957 Bremen 1970-1975 Motorfartyg 9703 F.d. Stureholm. Inköpt 1970. Såld 1975 till Norge. Ankom 1979 Taiwan för upphuggning.
Fujisan 1971 Arendalsvarvet 1971-1978 Motorfartyg 103484 Såld 1978 till Liberia. Ankom 1992 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
Nihon 1972 Öresundsvarvet 1972-1978 Motorfartyg 35000 Överförd 1978 till Broströms Rederi AB. Havererad 1997 varvid förskeppet sjönk. Akterskeppet upphugget 1998 i Spanien.
Tamara 1974 Wärtsilä 1974-1978 Motorfartyg 20770 Överförd 1978 till Broströms Rederi AB. Ankom 2008 Alang, Indian för upphuggning.
Nagara 1974 Wärtsilä 1974-1978 Motorfartyg 21103 Överförd 1978 till Broströms Rederi AB. Ankom 1998 Kina för upphuggning.

Referenser redigera

  • Ostasiat : utgiven med anledning av AB Svenska Ostasiatiska Kompaniets femtioårsjubileum 1957 / redaktion: G.E.F. Boldt-Christmas ... Göteborg: Wezäta. 1957. Libris 296168 
  • Schéel, Fritz (1928). A.-B. Svenska ostasiatiska kompaniet, dess tillkomst och verksamhet under 20 år : några anteckningar. Göteborg: W. Zachrisson. Libris 1343038 
  • Tre generationer på sju hav : Broströmskoncernen 1865-1965. Göteborg: [O. Isacsons tryckeri-AB]. 1965. Libris 8206830