Svenska Lifs hus är en byggnad på Smålandsgatan 16 vid Norrmalmstorg i centrala Stockholm uppförd 1898-1900 för Svenska Lifförsäkringsbolaget.

Svenska Lifs hus 1905.

Historik redigera

Svenska Lifförsäkringsbolaget hade bildats 1891 och hade till en början kontor på adressen Norrmalmstorg 1[1]. I samband med beslutet att uppföra ett eget hus utlystes en arkitekttävling 1898 som vanns av Johan Laurentz, i konkurrens med Ferdinand Boberg och Gustaf Wickman.

Byggnaden som restes av byggmästaren Per Sundahl 1898-1900 är liksom många av Laurentz fasader från 1890-talets slut helt utförd i natursten[2] - i detta fall ljus Gotlandskalksten. Stilen kan beskrivas som sekelskiftesbarock[3] med en rik dekor och äkta material, men formspråket ger också en försmak av den annalkande jugendstilen. Bolagets namn går igen på den nedre balkongen samt i volutgavelns klocka. Det kraftigt formade taket är täckt med svenskt skiffer och kopparplåt.

I bottenvåningen inreddes butiker och en postvaktslägenhet. Försäkringsbolaget hade sina lokaler med den stora expeditionssalen en trappa upp. I anslutning till denna fanns ackvisitionsrum och korrespondensrum. Kassavalven var tre till antalet och låg i tre våningar, byggda av betong med ingjutna stålstänger. De tre översta våningarna innehöll bostadslägenheter om nio rum och kök. I trevåningshuset mot Biblioteksgatan fanns våningar på sju rum och kök. Byggnaden var en av de tidiga i staden med vattenklosett. [4]

Byggnadens inre genomgick en genomgripande ombyggnad under slutet av 1950-talet och få ursprungliga interiörer återstår idag.[5]

Bilder redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera