Svensk Pastoraltidskrift – Kyrkligt forum, SPT, är en teologisk tidskrift i Svenska kyrkan. Även om de osignerade ledarna som regel har en högkyrklig profil, har man en bred läsekrets. Tidskriften utkommer med två nummer per månad och har utgivits kontinuerligt från 1958. Tidskriften står nära Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen. Tidskriften erkänner inte Svenska kyrkans ordning med kvinnliga präster och tillkom i protest mot att Svensk Kyrkotidning tagit ställning för denna ordning och inte gav rimligt utrymme åt annan teologisk hållning

Svensk pastoraltidskrift
Grundad1958
ChefredaktörBerth Löndahl
SpråkSvenska

I april 2022 lanserade SPT en ny webbplats där tidskriftens innehåll också publiceras online.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör är Berth Löndahl.

Externa länkarRedigera