Öppna huvudmenyn

Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen

Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen
Grundad1958
TypKristen organisation
Officiella språkSvenska
OrdförandeYngve Kalin
Webbplatshttp://www.kyrkligsamling.se

OrganisationRedigera

Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen är ett samarbetsorgan för dem inom Svenska kyrkan som vill arbeta för att enda rättesnöret inom kyrkan skall vara Bibeln och bekännelseskrifterna. (Kyrklig samlings stadgar § 1)

Kyrklig samling bildades 1958biskop Bo Giertz inbjöd företrädare för olika fromhetsriktningar inom Svenska kyrkan med förankring i klassisk kristen tro och ett samarbetsråd bildades. Organisationen tillkom i opposition mot förslaget att kvinnor skulle ha rätt att bli präster. Ett rörelsen närstående organ är Svensk pastoraltidskrift.

Samarbetsrådet består av mellan 24 och 30 personer, som regelbundet samlas för överläggningar och beslutar om Kyrklig samlings verksamhet. Samarbetsrådet utser en styrelse på nio personer. Samarbetsrådets ordförande är också ordförande i styrelsen. Den nuvarande ordföranden är Yngve Kalin.

TillkomstRedigera

Tillkomsten av förbundet skedde genom ett upprop efter kyrkomötet 1958, där bland annat nedanstående annons[1] var införd i Svenska Dagbladet den 26 oktober 1958:

I kyrkomötet 1958 avgavs den 27 september följande reservation av de ledamöter, som motsatte sig mötets beslut:

"Den Heliga Skrift är enligt Svenska kyrkans i gällande kyrkolag fastställda bekännelse kyrkans högsta norm. Vi hänvisa till Konkordieformelns inledning: 'Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare böra prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter.'

Den Heliga Skrift är 'Guds rena och klara ord'. Såväl enligt Skriftens eget vittnesbörd som enligt den i de lutherska bekännelseskrifterna givna bibelsynen är Skriften det för alla tider giltiga vittnesbördet om Kristus. Vad Skriftens Herre och medelpunkt, Kristus, genom Bibeln stiftat och uttryckligen bjudit är för kyrkans lära och liv – således också dess ordningar – förpliktande.

Detta vilja också vi framgent såsom hitintills tro, lära och bekänna. Vi nödgas fördenskull fastslå, att det beslut rörande kvinnas behörighet till prästerlig tjänst, som i dag av kyrkomötet fattats, står i motsägelse till den Heliga Skrift och till kyrkans bekännelseskrifter"

Omedelbart efter kyrkomötets beslut vidtogs åtgärder för fortsatt arbete inom Svenska kyrkan i syfte att åstadkomma en samling kring Ordet och Bekännelsen. Bl.a. kommer stora upplysningsmöten att anordnas. Den som önskar stödja detta arbete kan insända bidrag till

Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen, postgiro NN NN NN

Tage Bentzer, kommin. Stockholm , G.A. Danell, domprost Växjö, Bo Giertz, biskop Göteborg, Gunnar Prawitz, jur. d:r Tumba, Axel Rubbestad, riksdagsman Ödeborg, Ernst Staxäng, riksdagsman Brodalen, David Svenungsson, kyrkoh. riksdagsman Sthlm

Ett första riksmöte hölls i juni 1959 i Linköping med mellan 400 och 500 präster och lekmän, där bland annat biskop Bo Giertz talade över temat "Det oändliga sammanhanget mellan lära och rätt liv".[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ Meddelanden”. Svenska Dagbladet: s. 23. 26 oktober 1958. https://www.svd.se/arkiv/1958-10-26/23. Läst 10 april 2019. 
  2. ^ Familj och Data”. Dagens Nyheter: s. 21. 25 juni 1959. https://arkivet.dn.se/tidning/1959-06-25/168/21. Läst 10 april 2019. 

Vidare läsningRedigera

  • Sandahl, Dag (2018). En annan Kyrka: Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan. [Helsingborg]: Gaudete. Libris länk. ISBN 9789186577698 

Externa länkarRedigera