En svedberg, med beteckningen S, är en enhet som används för att mäta sedimentationskoefficienten vid ultracentrifugering. Enheten, som har uppkallats efter ultracentrifugens uppfinnare The Svedberg, är en tidsenhet som motsvarar 10-13 s. Sedimentationskoefficienten används bland annat som mått på densitet av rRNA-innehållande komplex. Exempelvis namnges ribosomens subenheter i eukaryoter 40S och 60S.