Svarta präster (originaltitel: The preacher and the slave), Roud 9612, är en socialistisk kampsång skriven av svensk-amerikanen Joe Hill, med melodin lånad från Frälsningsarméns sång In the sweet by and by (Det är saligt på Jesus få tro), men Joe Hills version driver med religionen.

Den svenska texten är skriven av Ture Nerman.