Styrsignal (eller utsignal) är inom reglertekniken ett annat namn för pådragsdonets insignal, dvs signalen från regulatorn till pådragsdonet. Om insignalen ökar så ökar pådragsdonet sin utsignal, som givaren får som en ökad insignal.

Styrsignal benämns t.ex. OUT.

Se ävenRedigera