Stylobat, det översta steget på underbyggnaden till ett grekiskt tempel. Termen kan även användas om den baskonstruktion som en kolonnad står på.

Stylobaten är det översta steget.