Öppna huvudmenyn
Stylobaten är det översta steget.

Stylobat, det översta steget på underbyggnaden till ett grekiskt tempel. Termen kan även användas om den baskonstruktion som en kolonnad står på.