Stugby

bosättning främst bestående av fritidshus

Stugby är samlingsbegrepp för boendeformer som i huvudsak är fritidsrelaterat, till skillnad från byar med stugor i huvudsak avsedda för permanent boende. Stugbyar kan bestå av väldigt enkla stugor, för veckovis uthyrning, där inte ens rinnande vatten och elektricitet finns, till fullt moderna komplett utrustade hus med individuellt ägande.

Vägmärke för stugby