Strålskyddslagen (1988:220) är en svensk lag som utfärdades den 5 maj 1988 och trädde i kraft den 1 juli 1988.[1]

Syftet med strålskyddslagen är att människor, djur och miljö ska skyddas mot skadlig verkan av strålning.

Lagen är upphävd och ersatt en ny lag: SFS 2018:396.

Definition redigera

Lagen omfattar följande strålningstyper:

Giltighet redigera

Lagen gäller den som bedriver verksamhet med strålning eller hanterar radioaktivt material. För att hantera radioaktivt materiel krävs tillstånd.

Tillsyn redigera

Tillsynsmyndighet är den som regeringen bestämmer. För närvarande är detta Strålsäkerhetsmyndigheten, tidigare Statens strålskyddsinstitut.

Ansvarsbestämmelser redigera

Den som gör sig skyldig till brott mot strålskyddslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.[1] Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit föremål för brott enligt lagen eller deras värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Detta gäller även behållare eller andra strålskyddsanordningar som hör till radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar. Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott kan förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.[1]

Fotnoter redigera

  1. ^ [a b c d] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 november 2007. https://web.archive.org/web/20071130095902/http://lagen.nu/1988:220#. Läst 21 april 2009.