Stortingsvalet i Norge 1997

1997 års val till Norges storting

Stortingsvalet 1997 hölls i Norge den 15 september 1997.

Stortingsvalet i Norge 1997
Norge
← 1993 15 september 1997 2001 →

Stortinget 165 platser
  Första parti Andra parti Tredje parti
  Thorbjørn Jagland Carl I. Hagen Jan Petersen
Ledare Thorbjørn Jagland Carl I. Hagen Jan Petersen
Parti Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre
Erhållna mandat 65 25 23
Mandatförändring -2 +15 -5
Röster 904362 395376 370441
Andel 35,0 % 15,3 % 14,3 %

  Fjärde parti Femte parti Sjätte parti
  Valgerd Svarstad Haugland under Kirkemøtet 2004. Foto: Kirkens informasjonstjeneste Anne Enger Lahnstein Kristin Halvorsen
Ledare Valgerd Svarstad Haugland Anne Enger Lahnstein Kristin Halvorsen
Parti Kristelig Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstre
Erhållna mandat 25 11 9
Mandatförändring +12 -21 -4
Röster 353 082 204 824 155 307
Andel 13,7 % 7,9 % 6 %
Väljarströmmar 5,8 % −8,8 % −1,9 %

Statsminister före valet

Thorbjørn Jagland
Arbeiderpartiet

Nyvald Statsminister

Kjell Magne Bondevik
Kristelig Folkeparti

Valresultat

redigera

Observera att i några fall ett parti med fler röster än ett annat parti fick färre mandat, på grund av det dåvarande norska valsystemet. Höyre fick fler röster men två mandat mindre än Kristelig Folkeparti. Rød Valgallianse fick betydligt fler röster än Tverrpolitisk Folkevalgte, men förlorade ändå alla sina mandat, medan de senare vann ett.

Parti Röster +/-93 Procent +/-93 Mandat +/-93
Det Norske Arbeiderparti 904362 -4362 35 -1,9 65 -2
Fremskrittspartiet 395376 240879 15,3 9 25 15
Kristelig Folkeparti 353082 159197 13,7 5,8 25 12
Høyre 370441 -48932 14,3 -2,7 23 -5
Senterpartiet 204824 -207363 7,9 -8,8 11 -21
Sosialistisk Venstreparti 155307 -39326 6 -1,9 9 -4
Venstre 115077 26092 4,5 0,9 6 5
Tverrpolitisk Folkevalgte 9195 9195 0,4 0,4 1 1
Rød Valgallianse 43252 16892 1,7 0,6 0 -1
Pensjonistpartiet 16031 -9804 0,6 -0,4 0 0
Miljøpartiet De Grønne 5884 2830 0,2 0,1 0 0
Norges Kommunistiske parti 1979 1618 0,1 0,1 0 0
Fedrelandspartiet 3805 -7889 0,1 -0,4 0 0
Hvit Valgallianse 463 -1489 0 -0,1 0 0
Det Liberale Folkepartiet 258 -467 0 0 0 0
Andre lister 4825 -14859 0,2 -0,6 0 0
Totalt 2584161 122212 78,3 0 165 0