Storisrael (hebreiska: ארץ ישראל השלמה, Erets Yisrael Hashlema)[1] är en term med flera olika bibliska och politiska betydelser över tiden. Den används ofta irredentistiskt för att hänvisa till Israels historiska eller önskade gränser.

Gränserna för Israels land, såsom de definieras i Första Moseboken 15:18–21.

Den vanligaste definitionen av landet som omfattas av termen är för närvarande staten Israels erkända territorium i kombination med de israeliska ockuperade territorierna. Historiskt definierade revisionistiska sionister Storisrael som Brittiska Palestinamandatets territorium (med eller utan Transjordanien, som utvecklades självständigt efter 1923). Religiös användning av termen förekommer i en av de bibliska definitionerna av Israels land i Första Moseboken 15:18–21,[2] Femte Moseboken 11:24,[3] Femte Moseboken 1:7,[4] Fjärde Moseboken 34:1–15[5] eller Hesekiel 47:13–20.[6]

Källor redigera