Stolpskott är inom sport ett skott som träffar en av målburens stolpar. Det är alltså ett skott som är mycket nära att bli mål men inte blir det.

Ordet har i överförd bemärkelse blivit en metafor som används när man vill tala om någon som är oförmögen att klara av någonting. I denna betydelse anses ordet i allmänhet som kränkande.