Stockholms Segelsällskap är en förening som har sitt säte i Stockholm. Den bildades år 1895 och har till ändamål att som en allmännyttig förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Västerbrohamnen.
Rastaholms småbåtshamn.

Totalt fyra hamnar och två varv invid Mälaren står till föreningens förfogande:

  • Rastaholms Hamn & Varv
  • Bergviks Hamn & Varv
  • Västerbrohamnen
  • Tranebergshamnen

Föreningen äger en ö utanför Ekerön i Mälaren som heter Rastaholm.

Sällskapet bedriver en seglings- och ungdomsverksamhet under vår och höst i Västerbrohamnen. Under sommarlovet arrangerar föreningen seglarläger på Rastaholm. I Västerbrohamnen seglas det med båtar av typen Optimist, Zoom8, Laser och C55. Klubben förfogar över ett tiotal Optimister, sex lasrar och 4 c55:or

Inbjudan till Rasta training camp gick ut för första gången 2013. Träningslägret avslutas med en stor jollekappsegling på Björkfjärden.

Höstregattan på Björkfjärden i september varje år har arrangerats av SSS i flera decennier.

Externa länkar

redigera