Sten Bosson (Natt och Dag)

riddare och riksråd

Sten Bosson (Natt och Dag) till Ekhult i Östergötland, död 1411. Son till Bo Bosson (Natt och Dag) och biskop Knut Bossons bror. Herr Sten dubbades till riddare 1388 och utnämndes till riksråd 1389.

Sten Bosson var en tid anhängare till kung Albrekt, men som en av verkställarna av sin kusin, den mäktige drotsen Bo Jonssons testamente i spänt förhållande till Albrekt och var en av dem, som 1388 inkallade drottning Margareta. Som närmsta släkting fick Sten Bosson 1390 förmynderskapet för Bo Jonssons barn, förvaltningen av deras arv samt ansvaret för Bos skulder och för fullgörandet av stadgandena i hans testamente.

Gift med Ingeborg Karlsdotter, dotter till Karl Birgersson (Vinäsätten) och Gertrud Gertsdotter (Moltke)

Barn:

  1. Bengt Stensson (Natt och Dag) Riddare, riksråd och lagman. Död 1450 eller 1451.
  2. Bo Stensson (Natt och Dag) Riddare, riksråd och hövitsman på Kalmar slott.. Död tidigast 1469.
  3. Nils Stensson (Natt och Dag) Riksråd, marsk och fogde. Död 1439.

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera