Vinäsätten eller Birger Karlssons ätt är ett nutida konventionellt namn på en svensk medeltida frälseätt som fått sitt namn efter sitt ursprung från godset Vinäs, beläget på två holmar i Storsjön, i Västra Eds socken i Västerviks kommun. Ätten härstammade på kvinnosidan från Bjälboätten och tillhörde Sveriges högfrälse, samt förde samma vapen som Bergkvaraätten, men i litteraturen finns inga uppgifter om släktskap mellan Bergkvaraätten och Vinäsätten.[1] Ätten utdog innan Sveriges Riddarhus grundades 1625, varför den aldrig introducerades där som adelsätt.

Vinäsätten
7-uddig stjärna, okänd tinktur
SätesgårdVinäs
SynonymBirger Karlssons ätt
† Utslocknad i Sverige
Utslocknad1480-talet?
Vapen: en sjuuddig stjärna, liknande vapnet för ätten Kase och Bergkvaraätten.

Den förste kände dokumenterade ägaren till Vinäs gård, Magnus Karlsson (stjärna) levde 1347, då han skrev sig till Vinäs. Han var möjligen gift med Cecilia Folkesdotter (Ama), i vilkens ätt förnamnet Holmger var vanligt, och hennes far Folke Ulfsson (Ama) hade ägt jord i såväl Glänås som i Hundkärr i Västra Eds socken, där Magnus Karlssons son Nils Magnusson senare ägde jord.[2]

Magnus Karlsson hade sönerna Holmger (död barnlös) och Nils Magnusson, som 1360, då han gjorde sitt testamente, skrev sig till Vinäs (även han var barnlös). Magnus Karlsson hade däremot minst tre bröder; Martin Karlsson, Johannes Karlsson och Birger Karlsson, vars son hette Karl Birgersson.

29 april 1347 beseglar tre namngivna bröder till Birger Karlsson; Martin, Magnus, och Johannes, ett försäljningsdokument:[3]

säljer till domprosten Karl i Linköping, för 200 mark penningar, sina gods i Alsheda, Sunnerskog och Myrisboda, dem han köpt av riddaren Nils Abjörnsson.

Lars Karlsson, riddare, utfärdarens bröder Martin, Magnus och Johannes samt Linköpings stad beseglar.

– SDHK-nr: 5429

Vid en pantskrivning den 17 augusti 1360 beseglas dokumentet av Nils Magnussons farbror Birger Karlsson och dennes son Karl Birgersson:[4]

Nils Magnusson pantsätter till skälig man Nils Stång, borgare i Linköping, 2 attungar jord i Linneberga i Svinsta (nuvarande Bankekinds) socken för 50 mark penningar gängse mynt, som han har lånat. Om summan inte har återbetalats till mårtensmäss (11 november) skall de 2 attungarna övergå i pantinnehavarens eller dennes arvingars ägo. I så fall skall denne till Nils Magnusson betala en summa pengar som två personer från vardera sidan bedömt lämplig. Linköpings stad, utfärdaren samt hans farbror Birger Karlsson och dennes son Karl Birgersson beseglar.
– SDHK-nr: 7830

Nils Magnusson till Vinäs upprättar sitt testamente 27 oktober 1360:[5]

Till franciskanerna i Linköping, hos vilka han väljer sin gravplats, skänker han sin häst och sina vapen, d.v.s. ett bröstharnesk, en vapenrock, en krage och en hjälm. Till varje prästvigd broder där 1 mark; till sin biktfader, broder Henrik, sitt restäcke; till domkyrkan hälften av sina gods i Slycke (i Rappestads socken); till Vreta och Askeby nunnekloster 4 tön säd vardera. Vidare legat till Karl Birgersson, Nils i Stång, Eds kyrka, kyrkorna i Gärdserum, Hannäs, Yxnerum och Ukna, till S:t Andreas gille, till jungfru Märta, till tjänaren Anund, till tjänaren Johan Karlsson gods i Hundkärr (i Nykils socken), tjänaren Skytte, tjänarna Påvel och Lars, till Olov Späding och Katarina m. fl.
– SDHK-nr: 7845

Sigrid Magnusdotter skrev sig 21 oktober 1365 till Vinäs, och hon var då gift med en Tjägn Jonsson (fem stjärnor), borgare i Västervik:

Thiegne Jonsson och Sigrid Magnusdotter av Vinäs stadfäster hennes avlidne broder Nils Magnussons testamentsgåva av Krokstads äng, från Hälleberga äng till Möllebäcken; av denna äng, som legat under Vinäs, skall hälften tillfalla Eds kyrka och hälften prästbordet. Thiegne Jonsson, herr Nils i Lofta, kanik i Linköping, herr Johannes i Dålem och Anders Nilsson beseglar.
– SDHK-nr: 8775

År 1369 är Sigrid Magnusdotter omgift med en Sigge Birgersson (tandad mantelskura), hans sigill också beskrivet som kluven och dubbel trappskura i sköld, när han skriver sig Sigge Birgersson i Vinäs.[6]

Sigrid Magnusdotter upprättar sitt testamente 20 februari 1370, då hon valde sin grav i Eds kyrka:[7]

Sigrid, dotter till Magnus Karlsson i Vinäs, uppgör sitt testamente, enl. hvilket Linköpings domkyrka får Härstad i Rappestads socken, och Eds kyrka, där Sigrid väljer sin grafplats, halfva gården Throstad, med rättighet för kyrkan att till sig lösa andra hälften, som nu pantsättes som säkerhet för de legater, som af Sigrid blifvit gjorda till förmån för andra kyrkor och präster. En del i skogen Hmidekärr ar. slås till sistnämnda kyrkas prästbord, som förut erhållit en donation, som själafgift för Sigrids broder Holmger. Ukna kyrka får ålfisket i Stenbofors, och Sigrids man, Sigge Birgersson, erhåller fastigheter i Slycke och Rappestad. Dessutom ihågkommas åtskilliga personer med mindre jordlotter och lösören. Till testamentsverkställare utses hr Johan i Vestervik, hr Peter i Ed samt Anders Nilsson, hvilka äfven jämte Sigrid besegla.
– SDHK-nr: 9642

Sigrid Magnusdotter hade döttrarna Katarina Tjängsdotter, gift med borgmästaren i gamla Västervik, nuvarande Gamleby, Sjunde Ragvaldsson[8]. Makarna hade redan 1370 sålt jord i Vånga till Bo Jonsson Grip[9], och 1379 sålde Katarina Tjängsdotter (hennes efternamn är fel i dokumentet) och hennes make Sjunde Ragvaldsson Vinäs till Bo Jonsson Grip:[10]

Anno Domenea 1389 kopte Boo Jonson Vjnes aff en frv heter Karin Glysingsdoter. Hon forde fäm stiiarnor j sjtt vapn.
– SDHK-nr: 11375

Bo Jonsson hade tidigare köpt Hundkärr[11], och åren 1380 och 1383 [12][13] av dessa makar hade köpt jord i närheten av Vinäs, samt 1385 i gamla Västervik [14] och i juni 1409 omnämns Katrina som änka efter Sjunde Ragvaldsson, samt testamenterar till vadstena Kloster gården Möckelhult jämte torpet Vallemåla i Dalhems socken (Norra) Tjusts härad.[15] Den 30 november 1409 förbinder sig Knut Bosson (Grip)s änka Ermegard Bülow (ca 1364–1421) att hålla hustru Katarina skadeslös för alla krav rörande de pengar hennes man Sjunde uppburit på Vinäs,[16] och 1418 skänker änkan Katarina skänker till Vadstena kloster vad hon äger i Möckelhult och ”Holmabodha”.

Vinäs blev senare friherreskap för Bo Jonssons ättlingar som tog namnet Grip till Vinäs.

Kända medlemmarRedigera

 • Karl (Vinäsätten)
 1. Magnus Karlsson (stjärna), skrev sig till Vinäs, levde 1347
  1. Holmger Magnusson (Vinäsätten), död barnlös
  2. Nils Magnusson (Vinäsätten), skrev sig till Vinäs, död barnlös
  3. Sigrid Magnusdotter (Vinäsätten), skrev sig 1365 till Vinäs. Gift 1) med en Tjägn Jonsson (fem stjärnor), och gift 2) med Sigge Birgersson (tandad mantelskura)
 2. Birger Karlsson (Vinäsätten), levde 1360.[17]
  1. Karl Birgersson (Vinäsätten), död före 1387, gift med Gertrud Gertsdotter (Moltke)[18]
   1. Ingeborg Karlsdotter(Vinäsätten), Död efter 1411, gift med Sten Bosson (Natt och Dag)
   2. Birger Karlsson (Vinäsätten), död efter 1390. (Med okänd mor) [18] 1387 ärver Birger Karlsson flera gods efter Karl Birgersson (Vinäsätten)[19]
 3. Martin Karlsson (Vinäsätten), levde 1360
 4. Johannes Karlsson (Vinäsätten), levde 1360

KällorRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [1]
 2. ^ Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Hans Gillingstam
 3. ^ SDHK-nr: 5429
 4. ^ SDHK-nr: 7830
 5. ^ SDHK-nr: 7845
 6. ^ SDHK-nr: 9475
 7. ^ SDHK-nr: 9642
 8. ^ F. Lindberg, Västerviks historia 1 (1933), sidan 70 f
 9. ^ 1 juni 1370 juni i Västervik.
 10. ^ SDHK-nr: 11375
 11. ^ SDHK-nr: 11760
 12. ^ SDHK-nr: 12413
 13. ^ SDHK-nr: 12412
 14. ^ SDHK-nr: 12986
 15. ^ SDHK-nr: 17205
 16. ^ SDHK-nr: 17385
 17. ^ Jan Raneke, Svenska Medeltidsvapen, sidan 536
 18. ^ [a b] Sven Ljung: Till ärkebiskop Nicolaus Ragvaldis biografi
 19. ^ Det medeltida Sverige, Band 4 SMÅLAND:6 Ydre härad