Steierska östbanan
km
Restricted border on track
170,45 Statsgränsen UngernÖsterrike)
Stop on track
171,86 Modersdorf
Station on track
178,78 Jennersdorf
Stop on track
184,94 Hohenbrugg an der Raab
Unknown BSicon "ABZg+r"
Thermenbanan
Station on track
188,55 Fehring
Stop on track
193,67 Lödersdorf
Unknown BSicon "ABZg+l"
Gleisdorferbanan
Station on track
198,09 Feldbach
Stop on track
200,82 Griebing
Stop on track
204,43 Rohr
Station on track
208,25 Studenzen-Fladnitz
Stop on track
212,28 Kroisbach-Zöbing
Stop on track
215,22 Takern-Sankt Margarethen
Station on track
221,03 Gleisdorf
Unknown BSicon "ABZgr"
Weizerbanan
Unknown BSicon "hKRZWae"
Raab
Stop on track
225,42 Laßnitztal
Station on track
231,66 Laßnitzhöhe
Enter and exit tunnel
Laßnitztunnel (531 m)
Stop on track
237,40 Autal
Stop on track
241,92 Raaba
Stop on track
242,44 Messendorf
Station on track
246,62 Graz Ostbahnhof
Stop on track
249,05 Graz Don Bosco
Unknown BSicon "ABZg+l"
Sydbanan
Station on track
250,68 Graz Hauptbahnhof

Den steierska östbanan är en 80 kilometer lång enkelspårig järnväg i den österrikiska delstaten Steiermark. Ursprungligen del av den ungerska västbanan (Győr – Graz) går den steierska östbanan från den österrikisk-ungerska gränsen vid Mogersdorf via städerna Fehring, Feldbach och Gleisdorf till Graz.

"Graz-Murpark"

Till östbanan ansluter flera bibanor:

Banan byggdes under andra hälften av 1800-talet och invigdes 1873. I och med upplösningen av Donaumonarkin 1918 och upprättandet av järnridån efter 1945 förlorade banan i betydelse. I samband med den politiska och ekonomiska utvecklingen under 1990- och 2000-talen började en upprustning av banan och en stor utbyggnad är planerad. Till detta bidrar även planerna på att inlemma banan med dess bibanor i storregionen Graz pendeltågsnät.

Banan trafikeras av regionaltåg och en del godstrafik.