Stator

stationär del i elektriska motorer eller generatorer
För ett släkte av skalbaggar, se Stator (djur).

Stator, stationär (ej roterande) del i exempelvis en elektrisk motor eller generator.

Stator (till höger) och rotor i en elektrisk motor