Statens pris- och kartellnämnd (SPK, namn före 1988) respektive Statens pris- och konkurrensverk (namn 1988-1992), var en svensk statlig myndighet under länsstyrelserna i Sverige inrättad 1957 för att övervaka och utreda konkurrensen inom näringslivet.

SPK ändrade 1988 namn till Statens pris- och konkurrensverk och 1992 ersattes detta verk av nybildade Konkurrensverket, som även övertog uppgifter från några ytterligare myndigheter.[1]

Överdirektör och chef Redigera

Generaldirektörer och chefer Redigera

Generaldirektör och chef för Pris- och konkurrensverket Redigera

Referenser Redigera

Tryckta källor

  • Sveriges statskalender för åren 1959 , 1965, 1968, 1972, 1976, 1978 och 1982.