Starkströmsföreskrifterna är svenska myndighetsföreskrifter som meddelas av Elsäkerhetsverket.

I starkströmsföreskrifterna beskrives hur elektriska installationer och anläggningar som innefattar starkström ska vara utförda. Dessa föreskrifter är sammanställda för att upprätthålla en god elsäkerhet i landet.

Det kommer ständigt ut nya starkströmsföreskrifter och tillägg till dessa.

Gällande starkströmsföreskrifterRedigera

Löpnummer Namn Ändringsföreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda. ELSÄK-FS 2010:1
ELSÄK-FS 2008:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar. ELSÄK-FS 2010:2
ELSÄK-FS 2008:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar. ELSÄK-FS 2010:3
ELSÄK-FS 2008:4 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om upphävande av verkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa (ELSÄK-FS 1999:5).

Upphävda starkströmsföreskrifterRedigera

Löpnummer Namn Upphävda
SFS 1904 Nr 10 Kungl. Maj:ts och rikets kommerskollegii kungörelse angående säkerhetsföreskrifter vid utförande av elektriska anläggningar för belysning och arbetsöfverföring 1 juli 1939
KFS Ser. A Nr 4/1939 Kungl Maj:ts och rikets kommerskollegii kungörelse med föreskrifter angående utförande och skötsel av elektriska anläggningar 1 juli 1961
KFS Ser. A Nr 8/1960 Kungl Maj:ts och rikets kommerskollegii kungörelse med föreskrifter angående utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar 1 januari 1980
SIND-FS 1978:6 Statens Industriverks kungörelse om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar 1 januari 1987
STEV-FS 1985:1 Statens energiverks föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar 1 juli 1990
STEV-FS 1988:1 Statens energiverks föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar 1 juli 1994
ELSÄK-FS 2006:1 Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. 1 november 2021

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera