Stapelbädd

anläggning för att bygga en båt på

Stapelbädden (eller kort staplar) är bädden av trä eller betong som används för att bygga fartyg. Förr var de anordnade på stränder, lutande ner mot vattnet. Uttrycket att gå av stapeln, eller något ovanligare löpa av stapeln, är uttryck som används vid fartygets sjösättning och som i överförd bemärkelse betyder att ett evenemang ska inträffa. När fartyget fortfarande byggdes sades det stå på stapeln. Fartyget bärs upp av en släde med glidytor i trä som ligger på stapelbäddens plankor. Släden är fäst i fartyget och följer med fartyget ut i sjön vid sjösättning, varefter den demonteras. Inför sjösättningen stryks fårtalg på glidytorna för att släden kan glida ner i sjön. Fartyg byggs med dess akter i riktning mot sjön. Stapelbäddsparken i Malmö har fått sitt namn från stadens sista aktiva stapelbädd, Stapelbädd 7.

Stapelbädd i en torrdocka

Se ävenRedigera

KällorRedigera