Standertman är en äldre benämning på officer ur svenska marinen som hade rätt att föra örlogsstandert som befälstecken. Örlogsstandert används som befälstecken på örlogsfartyg från vilken sjöofficer med kommendörs tjänstegrad utövar sitt befäl (numera även överste i marinen).

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Nordisk familjebok, Uggleupplagan, 1921, band 32, sid 606
  • Tjänstereglemente för Marinen 1953, del II Sjötjänst, sid 26
  • Tjänstereglemente för Marinen 1986, biulaga 1:2, sid 1