Staffan Westerlund

svensk kriminalförfattare

Staffan Westerlund, född 5 mars 1942 i Stockholm, död 22 mars 2012 i Björklinge[1], var en svensk författare och jurist. Han blev professor i miljörätt vid Uppsala universitet 1992.

BibliografiRedigera

SkönlitteraturRedigera

 • 1983Institutet
 • 1984Svärtornas år
 • 1985Sång för Jenny
 • 1986Större än sanningen
 • 1987Att bara försvinna
 • 1988Baktändning
 • 1990Skymningsläge (berättelser)
 • 1992Ljusa sjöar
 • 19940-lösningen
 • 2003Rörligt mål

Miljörätt (urval)Redigera

 • Miljöskyddslagstiftning och välfärden (1971)
 • Planering: en skrift om planeringslagstiftning och markanvändning (1974)
 • Miljöfarlig verksamhet: rättstekniska studier av de centrala tillåtlighetsreglerna i miljöskyddslagen på grundval av teori och praxis (1975)
 • Planlagstiftningen (1978)
 • Naturvård och pågående markanvändning: en undersökning av naturvårdslagens ersättningsregler (1980)
 • Miljöeffektbeskrivningar: en undersökning av USA:s och Sveriges rättsregler för beslutsunderlag inför miljöpåverkande beslut (1981)
 • Kommentar till miljöskyddslagen (1981)
 • Tillståndsärenden om miljöfarlig verksamhet: handledning för SNF:s kretsar och länsförbund om tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen (1982)
 • Vitbok: beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall (1983)
 • Lagen om kemiska produkter: kommentar (1985)
 • Miljörättsliga grundfrågor (1987)
 • Grunderna i plan- och bygglagen & naturresurslagen (1987)
 • Kärnkraften är stoppad (1987)
 • Avfallsreglering i svensk rätt (1988)
 • Rätt och miljö (1988)
 • Miljöskyddslagen: en analytisk lagkommentar (1990)
 • EG:s miljörätt ur svenskt perspektiv (1991)
 • EG och makten över miljön (1992)
 • Grunderna i plan- & marklagstiftningen (1992)
 • Vattenlagen och miljöbalken: en grovskiss till samordning mellan vattenrättsliga bestämmelser och en modern miljöbalk (1993)
 • En hållbar rättsordning: rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor (1997)
 • Where Would Mankind Stand Without Land? (ingår i "Fågelperspektiv på rättsordningen - vänbok till Staffan Westerund", 2002)
 • Jorden kallar (ingår i "Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert", 2002)
 • Miljörättsliga grundfrågor 2.0 (2003)
 • Miljörätt: basboken (med Inga Carlman 2004)

Priser och utmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Professor Staffan Westerlund har avlidit Arkiverad 7 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.